http://www.esfcr.cz/
      http://msmt.cz/


    Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

  
 


Multidisciplinární spolupráce

    vytvoření pracovní skupiny odborníků
    hledání nových efektivních metod práce
          s mladistvými v ústavní výchově
 
Odb. příp. pedagog. pracovníků

    vytvoření a realizace program dalšího
           vzdělávání pg. pracovníků
    vytvořit a ověřit systém supervize
 
 

 

 

Motivační program

    vytvoření motivačních nástrojů pro práci
           s mladistvými
    vyjasnění profesní orientace mladistvých
 
Vzdělávání

    vytvořit systém nabídky vzdělávacích kurzů
           na posílení klíčových kompetencí mladistvých
   
 
 

 

 

Výchova a osobnostní rozvoj

    podpora rozvoje duševního života,
    rozvoj a upevňování pracovních návyků