Hlavní strana Napište nám       

Sociální firma PROMETHEUS Effect,o.p.s.

PROMETHEUS Effect,o.p.s.


Historie
Prometheus Effect,o.p.s. vznikla v březnu r.2011 na základě iniciativy neziskové organizace o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum. O.s.Mosty realizuje od r.2004 preventivní programy a sociální služby v Ústeckém kraji. Vyústěním dlouholetých zkušeností z práce s cílovou skupinou byl záměr vytvořit SOCIÁLNÍ FIRMU jako optimální nástroj pro začlenění sociálně znevýhodněných skupin na trh práce.

Základní údaje

Datum vzniku: 3/2011

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Ředitelka: Mgr. Kateřina Malá
Kontakt: 774 680 013

Sídlo společnosti: Žatec, Husova 1200

Cílová skupina:

ústavní mládež,
mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí,
mladí lidé s duševním onemocněním,
rodiny těchto klientů, odborná i laická veřejnost aj.

Poslání: Posláním společnosti je poskytovat komplexní podporu mladým lidem, kteří mají z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obtíže při začlenění do společnosti a na trh práce.

Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
a) programy sociální a pracovní rehabilitace pro mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro osoby se zdravotním znevýhodněním a pro mládež opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
b) sociální podnikání – zřizování sociálních firem za účelem zaměstnávání cílových skupin
c) sociální služby pro cílovou skupinu a blízké osoby
d) osvětové, vzdělávací a kulturně integrativní akce pro veřejnost se zaměřením na zlepšení situace sociálně znevýhodněných osob
e) produkční, vydavatelská činnost zaměřená na uživatele služeb dle písmen a) až c)

Doplňkovou činností společnost jsou: hostinská činnost, dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Současné aktivity:
V současné době organizace provozuje
kavárnu U šnečků, Žatec, Husova 1200.


Foto 1
Foto 2
Na facebooku: kavárna U šnečků
Číslo účtu: 205859417/0600 GE MONEY

Financování:
Projekt „Zahájení provozu sociální firmy U šnečků“ byl finančně podpořen
Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Nadační fond Albert

Jakou formu podpory vítáme

  • o.s.MOSTY - finanční : 173561279/0600
  • PROMETHEUS Effect,o.p.s. finanční: 205859417/0600

Podpořili nás

Nadační fond Albert
Projekt 3-2-1- START
www.nadacnifondalbert.cz

Nadace Terezy Maxové
projekt "Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí"

Nadace Partnerství
projekt "I cesta může být cíl"

Statutární město Most
Město Louny
Ústecký kraj
projekt Alternativní program na podporu rodiny

Evropský sociální fond
Operační program rozvoje lidských zdrojů – Projekt Pšov
OPLZZ - Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež v Ústeckém kraji

Evropský sociální fond
Iniciativa Společenství EQUAL – Projekt Šance

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti projekt Alternativní program na podporu rodiny

Město Žatec
Volnočasový klub pro mládež v Žatci
Program pracovní integrace pro nekvalifikovanou mládež v Žatci
projekt: RADDAR