Hlavní strana Napište nám       

Služby

Služby v oblasti práce a zaměstnávání:
 • nabídka databáze volných pracovních míst v regionu
 • zajištění náborových akcí ve věznicích
 • zajištění exkurzí k zaměstnavatelům
 • zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • vydávání a distribuce Vězeňského občasníku
Služby v oblasti bydlení:
 • nabídka přechodného ubytování pro osoby opouštějící ústavní zařízení
 • asistence při řešení otázky ubytování po opuštění ústavního zařízení
Služby v oblasti sociální práce:
 • psychosociální poradenství, systemická terapie - pomoc při zvládání náročných životních situací
 • nabídka služby mentorů v období po propuštění
  z ústavního zařízení
Služby v oblasti podpory autonomie:
 • individuální poradenství při volbě profesní orientace
 • etopedická poradna - podpora fungování rodin s dětmi s poruchami chování
Služby v oblasti vzdělávání:
 • nabídka rekvalifikačních kurzů pro osoby v ústavních zařízeních
 • realizace vzdělávacích kurzů na podporu klíčových kompetencí, potřebných při vstupu na trh práce
 • nabídka vzdělávacích kurzů a supervizí pro pedagogické pracovníky v ústavních zařízeních
Služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů:
 • sportovní a kulturní akce
 • POHODA - nízkoprahové zařízení pro mládež v Žatci

PORADNA

Naše cíle

cílem o. s. je realizace aktivit
 • v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • v oblasti prevence sociálního vyloučení
 • v oblasti prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů
 • v oblasti zvyšování informovanosti občanů v občanských právech a povinnostech a v řešení nepříznivých sociálních situací.Nabídka pro veřejnost

 • etopedická poradna
 • psychosociální poradenství, systemická terapie
 • individuální poradenství při volbě profesní orientace

Nabídka pro osoby v ústavní péči

(dětské domovy, výchovné ústavy, věznice)
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání, ubytování
 • umožnění bydlení v domě na půl cesty v Mostě
 • zajištění služby mentora
 • sociálně právní poradenství dle potřeb
 • vzdělávací a rekvalifikační kurzy, volnočasové aktivity apod.