Hlavní strana Napište nám       

O nás

Mentoring
Občanské sdružení Mosty založila v květnu 2004 skupina vězeňských pracovníků, kteří měli potřebu aktivně se podílet na prevenci kriminality na Mostecku.
Posláním o.s. MOSTY je provozovat takové programy a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů,  které v Ústeckém kraji chybí a napomohou ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality a tedy ke zvýšení bezpečí občanů v komunitě.  Aktivity mají rovněž směřovat ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce.
Cílové skupiny tvoří: mladiství s nařízenou ÚV nebo OV, vězni, školní mládež, rodiny, laická i odborná veřejnost.
motivační program
V současné době je občanské sdružení zapojeno do komunitního plánování města Mostu a Žatce. Služby a projektové záměry směřují do oblasti primární, sekundární a terciární prevence kriminality. Občanské sdružení usiluje o získání stabilní pozice mezi poskytovateli sociálních služeb, tedy o poskytování kvalitní odborné služby klientům. Místem působnosti je především Mostecko a Žatecko, řadou projektových aktivit působnost občanského sdružení zasahuje do dalších měst Ústeckého kraje.
Volnočasový program

Projekty

Projekt Šance (2004-2008)
Projekt Pšov (2007-2008)
I cesta může být cíl
(2007-2008)
Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí (2007)
Alternativní program na podporu rodiny(2008-2010)
Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež v Ústeckém kraji (2009 - 2012)
Sociální rehabilitace pro ohrožené děti a mládež v Mostě (2009 - 2011)
Mentoring pro mladé lidi, kteří se vracejí z ústavních zařízení do Mostu (2009 - 2011)
Nízkoprahové zařízení pro mládež, Žatec (2009 - 2011)

Spolupracující organizace

Magistrát města Mostu
sociální odbor


Městský úřad Louny, Žatec
sociální odbor


Probační a mediační služba ČR, středisko v Mostě, Lounech

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha

SIMA (UK) Ltd.

občanské sdružení Lata

PROMETHEUS Effect, o.p.s.